Beter leren in de ‘omgedraaide klas’

vrijdag 11 november 2022

U het onderwijs, wij de ICT. Een mooi voorbeeld van het samengaan van die rollen is het concept ‘Flipping the classroom’. Leerlingen bekijken thuis uitleg en instructie en werken tijdens de lessen op school met elkaar en de leerkracht verder.

Het is de omgekeerde wereld: in de ‘omgedraaide klas’ is de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. Kinderen maken hun verwerkingsopdrachten niet alleen thuis, maar op school. Het wordt wel gezien als een efficiënter gebruik van lestijd. Daarin kan de leerkracht meer betekenis geven aan wat er geleerd moet worden. Door te oefenen met verdiepende opgaven, vragen te stellen, te discussiëren en samen te werken, is de klas actief met de lesstof bezig.

Beter laten leren

‘Flipping the classroom’ is een middel om leerlingen beter te laten leren. Als blijkt dat het daaraan inderdaad bijdraagt, kan het stap voor stap worden uitgebreid. Het idee achter het concept is dat het ook het onderwijs inhoudelijk verrijkt. Hoe meer leraren content maken, hoe meer er te delen is.

Technische voorwaarden

Belangrijke voorwaarde om dit concept te kunnen toepassen, is uiteraard dat de technische voorwaarden geregeld zijn. Lesstof moet online beschikbaar zijn en voor het opnemen van videolessen is een camera of webcam nodig. Leerlingen kunnen niet zonder de benodigde middelen thuis.

ITS ontzorgt

ITS kan dankzij jarenlange ervaring met ICT in het onderwijs passend adviseren over devices en ook het netwerk (de access points, routers en dergelijke) leveren om scholen te ontzorgen. ITS adviseert u ook graag over een slimme inzet van het ruime en snel veranderende aanbod van clouddiensten voor bijvoorbeeld uw elektronische leeromgeving.

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.