De Keerkring mediawijzer met tabletkar van ITS

donderdag 25 juni 2020

De Keerkring in Zoetermeer, onderdeel van Resonans speciaal onderwijs, is volop bezig met digitaal onderwijs. De leerlijn mediawijsheid krijgt per 1 augustus 2020 een structurele plek op het lesrooster. ITS schoot te hulp voor de hardware.

Begin 2020 is de school een project ICT gestart. Dat is een pilot met vijftien iPads om deze invoering van ICT-onderwijs in alle groepen te ondersteunen. ITS leverde daarvoor de iPads en de tabletkar. Deze is makkelijk te verplaatsen en in alle groepen in te zetten. ITS draagt hiermee bij aan de missie van De Keerkring: maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid. ‘Wij willen onze leerlingen slimmer leren omgaan met de media die overal om hen heen een steeds grotere plaats innemen’, legt Wilmar Spies, teamleider De Keerkring uit. ‘Slimmer als het gaat om hoe werkt een pc, wat kan ik ermee, en hoe kan ik hem inzetten voor school/privé/werk. Wat zeg ik wel en wat niet online, maar ook hoe reis je met 9292OV of welke sportschool is iets voor mij? Fijn dat ITS hierin kon adviseren en de hardware leveren.’