Een digitaal veilige school

vrijdag 21 juli 2023

Bescherming van persoonlijke gegevens is in het onderwijs een must. Daarom heeft het ministerie van OCW een normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs opgesteld. ITS ondersteunt u graag op weg naar een digitaal veilige school. 

Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy 

Het Normenkader voor het Funderend Onderwijs (IBP FO) is bedoeld om schoolbestuurders, schoolleiders en IBP’ers te helpen met het versterken van hun informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat hierbij om alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon (mens) kan worden geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een naam, BSN-nummer, geboortedatum, telefoonnummer of IP-adres.. 

Organiseren van privacy en informatiebeveiliging 

Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging binnen hun organisaties. Maar wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet u dat u niets vergeet? En hoe kunt u het aanpakken? In het normenkader IBP FO beantwoordt het ministerie deze vragen eenduidig en passend voor het volledige funderend onderwijs.  

Cybersecurity

ITS volgt de ontwikkelingen van cybersecurity op de voet. Zo woonden de ITS-specialisten onlangs een Security Congres bij om de laatste ontwikkelingen te horen. Ook politie, ministerie en bedrijfsleven waren hierbij betrokken. ‘BYOD (Bring your own device) brengt wat dat betreft veel beveiligingsrisico’s met zich mee’, vertelt Sam Forouzan, Sr. Account Manager van ITS. ‘Het is dan ook verstandig om netwerkbeveiliging, inclusief zaken als wifi-netwerk, backups en cyber security over te laten aan specialisten. ITS is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering, oftewel ISMS (Information Security Management System) certificering, laten wij zien te voldoen aan de hoge ISO 27001-eisen rondom informatiebeveiliging.’  

Veilig leren en werken 

ITS ondersteunt scholen dus graag in digitaal veilig onderwijs. Dat deden we natuurlijk al, maar met het normenkader zijn er nu heldere leidraden vanuit het ministerie van OCW, dat hierin samenwerkt met Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO) kunnen we de krachten bundelen voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.  

Stap voor stap 

Het normenkader is onderdeel van het programma Digitaal Veilig Onderwijs (DVO). Daarin zit de komende vier jaar ook een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen schoolbesturen voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit, en uiterlijk voor het einde van 2027 het minimumniveau behalen.  

Inzicht in benodigde maatregelen 

Het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy geeft het schoolbestuur inzicht in de maatregelen die nodig zijn voor een zo goed mogelijke bescherming tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen. Het normenkader bestaat uit een aantal onderdelen: 

  • beschrijving van de normen: elke norm is voorzien van een korte toelichting, onder de noemer ‘Waarom doen we dit?’ Zo maken we duidelijk waarop schoolbesturen moeten letten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van hun onderwijs te borgen;
  • toetsingskader: het toetsingskader bevat diverse punten die met elkaar het minimumniveau vormen waar we als gehele sector en dus ook als individuele schoolorganisaties naartoe werken. Dit niveau is de ondergrens, hier moet elke schoolorganisatie in 2027 aan voldoen;
  • voorbeeldmaatregelen: voorgestelde activiteiten en toepassingen waarmee je als  
    schoolbestuur aan het minimumniveau van de norm kunt voldoen. 

De specialisten van ITS zijn bekend met het normenkader en ondersteunen uw school graag op weg naar een digitaal veilige school. 

Download hier het normenkader Informatiebeveiliging en privacy  

Meer informatie? Neem contact op met de specialisten van ITS.