Gelukkig nieuwjaar

donderdag 2 januari 2020

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Het onderwijs heeft een dynamisch jaar achter de rug. Wij ondersteunden u graag op digitaal gebied. We kijken uit naar een mooi, nieuw jaar: 2020!

Een jaar waarin de vaardigheden van de 21e eeuw steeds meer gestalte krijgen. Daaronder vallen ook digitale geletterdheid en computational thinking. Het gaat hier bijvoorbeeld om mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Bij computational thinking kun je problemen zodanig (her)formuleren dat het mogelijk is deze met computertechnologie op te lossen. Vaardigheden die ITS graag ondersteunt met soft- en hardware, speciaal voor het onderwijs. We wensen u in dit nieuwe jaar veel (media)wijsheid, geluk en een goede gezondheid!