Gossip Girl heeft grote gevolgen

dinsdag 17 oktober 2023

Scholen hebben vaker te maken met digitale incidenten. Meerdere scholen hebben momenteel last van zogenaamde Gossip Girl-accounts. Via anonieme accounts op TikTok worden leerlingen opgeroepen roddels te delen over leerlingen en leerkrachten.

Verschillende motieven

Roddels en compromitterende beelden worden op deze manier online verspreid. Dit kan enorme impact hebben. Het kan gevoelens van onveiligheid oproepen, het leerproces belemmeren, sociale problemen geven of psychisch lijden tot gevolg hebben. Er kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen aan het publiceren van dit soort roddels, en de reacties daarop. ‘Gewoon’ om lol te trappen, om te pesten of om wraak te nemen. Vaak zijn er helemaal geen aanwijsbare motieven. De gevolgen zijn er niet minder om. Een roddel op internet is kwetsend, vaak pijnlijk en altijd akelig.

Preventie door aandacht

Door de razendsnelle verspreiding kan een Gossip Girl roddel voelen als een overweldigende vloedgolf. Het blijkt lastig om dit soort roddels en onwaarheden offline te halen. Daarom is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan het voorkomen van dit soort incidenten. Door het gesprek te voeren met leerlingen over (digitale) omgangsvormen en waarom het belangrijk is om goed met elkaar om te gaan. En hoe leerlingen en leerkrachten samen sociale media veilig kunnen gebruiken.

Context doet ertoe

Hoe een school een Gossip Girl account aanpakt luistert nauw. Waar het in de ene situatie verstandig is om alle ouders en leerlingen een bericht te sturen over wat er is gebeurd, kan dat in een andere situatie juist zorgen voor verergering. Bovendien hóéft een account over school op sociale media niet vervelend zijn. Zoals de schoolkrant grappen over leraren kan bevatten die op het randje zitten, maar waar leraren zelf hartelijk om kunnen lachen, zo kan een TikTok-account ook humor bevatten waar de school, vanuit een pedagogisch perspectief, toch ruimte voor wil laten. Het aanpakken van roddels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders, het social media platform en uiteraard de leerlingen zelf. Alleen dan wordt de context duidelijk en kan een plan gemaakt worden om het anders te doen.