Informatiemanagement op school

maandag 7 november 2022

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij informatiemanagement is belangrijk. Bijna iedereen binnen de school werkt namelijk met informatie. Informatiemanagement is dus eigenlijk van iedereen, voor iedereen. Daarnaast zorgt goed informatiemanagement ervoor dat tijd vrijkomt voor wat echt belangrijk is: onderwijs geven.

Wie doet wat?

De taken en verantwoordelijkheden die iemand heeft, bepalen voor een groot deel hoe diegene naar bepaalde onderwerpen kijkt. Bij het verdelen van de taken is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

 • Bestuur
  Zo is het bestuur voornamelijk bezig met de wet- en regelgeving rondom informatiemanagement. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie, strategie en het beleid.
 • Informatiemanagement
  Informatiemanagement gaat over het organiseren van informatie op basis van de informatiebehoeften van de school. Deze rol ‘kunt u er niet even bij nemen’. Maar als uw school investeert in het goed invullen van deze rol, betaalt dat zich dubbel en dwars terug.
 • ICT
  De ICT-afdeling zorgt ervoor dat de benodigde informatie voor iedereen beschikbaar is. Dit kan door middel van softwareoplossingen, apps, devices, maar ook de API’s (koppelingen tussen systemen) die nodig zijn.

Informatiemanager

De informatiemanager zoekt uit welke informatie relevant is en hoe deze informatie bij de juiste persoon terecht komt. De informatiemanager houdt zich bijvoorbeeld bezig met de volgende vragen:

 • Welke informatie is er nodig om activiteiten en processen goed te laten verlopen?
 • Welke gegevens daaruit zijn relevant om te sturen op de doelen van het bestuur en de scholen?
 • Wat moet er worden opgezet, ingericht of aangepast om benodigde informatie op te halen, verwerken en verspreiden?

Verbinding

Het is belangrijk dat de verschillende rollen binnen de school enige kennis hebben van elkaar. Het is bijvoorbeeld wel zo handig dat het schoolbestuur ongeveer weet hoe de ICT binnen de school geregeld is. De ICT-manager op zijn of haar beurt zou enige kennis moeten hebben van wat de collega’s in het werkveld nodig hebben om te kunnen functioneren. Ga dus met elkaar in overleg en verbind de strategische gebieden.

Voordelen

Verschillende rollen hebben verschillende belangen. Het is daarom belangrijk om informatiemanagement samen met uw collega’s in te richten. Door informatiemanagement goed te regelen blijft er tijd, geld, mensen en middelen over voor andere dingen, zoals het geven van onderwijs (bron: kennisnet.nl).

ICT

ITS IT-services helpt u graag bij het opzetten en onderhouden van de technische systemen én veiligheid die nodig zijn voor goed informatiemanagement. Daarnaast zorgen wij voor onderhoud, zodat u altijd kunt vertrouwen op uw systemen! Wij doen er alles aan om uw ICT-omgeving optimaal te laten werken. Wij de ICT, u het onderwijs!

Meer weten? Neem gerust contact op!