ITS staat u terzijde bij de opstart

donderdag 23 april 2020

Met een kijkcijfer van 7,5 miljoen heeft u allen waarschijnlijk de actuele maatregelen gehoord inzake corona. De scholen gaan mondjesmaat weer open. ITS staat u in elk geval terzijde bij ICT-vragen en met reinigingsproducten.

Voor wat betreft het onderwijs gaan de basisscholen op 11 mei weer gedeeltelijk open. Ook het speciaal onderwijs tot en met 12 jaar en de buitenschoolse opvang gaan op 11 mei weer open. Op 1 juni moet het voortgezet onderwijs weer open gaan, als die scholen zich hebben voorbereid op het anderhalvemeter onderwijs. We begrijpen dat dit voor de scholen veel geregel en opnieuw aanpassen aan de huidige onwerkelijke tijd vraagt. ITS staat u in elk geval terzijde als er ICT-vragen zijn. Onze systeembeheerders helpen graag. Als u een melding aanmaakt via de portal, komt uw melding het snelste bij onze (nu veel thuiswerkende) servicedesk-medewerkers terecht. Anders kunt u bellen met 070 301 800 0.