ITS wint aanbesteding Laurentius Stichting

donderdag 7 april 2022

Het contract met de Laurentius Stichting is na een zorgvuldig aanbestedingstraject van ruim een jaar gegund aan ITS! Wij zijn superblij met deze gunning, die tot stand kwam in samenwerking met schoolleiders en ICT-coaches. 

Samen Laurentius

9.000 leerlingen, 900 leerkrachten en schoolleiders, 29 scholen. Samen vormen zij de Laurentius Stichting. Een onderwijsgroep waar leerlingen meer zijn dan een optelsom van taal en rekenen. Hun leren staat bij Laurentius in het teken van hun hele persoonsvorming. Het Laurentius onderwijs is een dynamisch proces: samenwerken met leerlingen en tussen leerlingen onderling is een belangrijke pijler. Samenwerken betekent delen van kennis en gebruikmaken van elkaars vaardigheden, de basis van elke gemeenschap.

Onderwijsvernieuwing

ITS IT-services is daarin graag een samenwerkingspartner. ITS helpt Laurentius met het werken aan toekomstgericht onderwijs. Het gaat om verzorgen van ICT-netwerken, hardware als digiboards of laptops, het verhelpen van storingen en het meedenken over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT-middelen. 

Op de foto schudden Klaas Tigelaar, bestuursvoorzitter Laurentius Stichting, en onze directeur Ellis Groenevelt elkaar de hand. Wij de ICT, u het onderwijs, nu en in de toekomst!

ondertekening-contract-laurentius.jpg