Minder nakijkwerk voor de leerkracht?

donderdag 13 oktober 2022

Welke zaken in het onderwijs kunnen door kunstmatige intelligentie worden ondersteund, ondervangen of verbeterd? En belangrijker: wat heeft het onderwijs echt nodig? Op die vragen over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de klas zoekt het onlangs geopende Nationaal Onderwijslab AI antwoorden.

In het lab wordt werk gemaakt van concrete vragen. Of schrijfopdrachten kunnen worden nagekeken door kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. En of je betere gymlessen krijgt door de bewegingen van leerlingen met AI te analyseren en daar feedback op te geven?

Concepten en prototypes

In Nederland was er tot nu toe geen duidelijke plek voor onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in het basis- en voortgezet onderwijs. Daar is 6 oktober verandering in gekomen met de opening van het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) bij de Radboud Universiteit. Scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven gaan er samen concepten en prototypes ontwikkelen.

Kwaliteit verhogen

Doel is om met digitale innovaties de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verhogen. Het lab kan daarmee de komende tien jaar aan de slag, dankzij een bijdrage van 80 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds.

Verantwoord inzetten

Volgens wetenschappelijk directeur en onderzoeker Inge Molenaar is er nog heel wat onderzoek nodig naar de pedagogische, maatschappelijke, ethische en sociale gevolgen van intelligente digitale onderwijsinnovaties. ‘Het gebruik van intelligente technologieën in het klaslokaal is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch staat het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie in het onderwijs in Nederland nog in de kinderschoenen‘, aldus Molenaar.

Aandacht voor autonomie

Onderzocht wordt bijvoorbeeld welke leerlingen meer of minder baat hebben bij oefenprogramma’s die zich aanpassen aan het niveau van het kind. Ook wordt gekeken hoe leraren gebruikmaken van informatie in dashboards, en hoe data van leerlingen op een veilige manier kunnen worden gedeeld. Uitgangspunt is dat AI een hulpmiddel kan zijn voor leraren en leerlingen. De technologie mag niet de leerkracht vervangen, of het leerproces van het kind overnemen, is de gedachte.

Via de website van de Nederlandse AI Coalitie leren onderwijsprofessionals wat AI nu eigenlijk is en hoe dit het onderwijs kan helpen. 

Bent u al voorbereid op de klas van morgen?

ITS IT-services biedt scholen het programma ‘De toekomst is nu’, dat we graag in overleg met u maken. U krijgt dan een training op maat, afhankelijk van de beschikbare tijd, materialen en vooral de behoefte van team én leerlingen. We verkennen bijvoorbeeld nieuwe toepassingen voor het onderwijs, zoals robots, uitbreidingen voor tablets (zoals Osmo) en hardware (zoals MakeyMakey of Bendoobox). Het biedt een interactieve manier om kinderen te helpen leren. 

Interesse in deze of een andere training, cursus of workshop? Neemt u dan contact met ons op.