Veilig online op school: sociale media

donderdag 18 januari 2024

ITS ondersteunt scholen graag bij een veilige online leeromgeving voor leerlingen. In een serie van artikelen belichten we telkens een thema in ITS Nieuws. Dit keer meer over sociale media en hoe u er op school verantwoord mee omgaat.

Informatie delen

‘Sociale media’ is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee je leuk en eenvoudig met elkaar informatie kunt delen, bijvoorbeeld: tekst (nieuws, artikelen of chatberichten); geluid (podcasts, muziek of spraakberichten) en beeld (foto’s, video of animaties). Denk bij sociale media onder meer aan Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, LinkedIn en Snapchat. Belangrijk om te onthouden is dat wat u deelt via sociale media een eigen leven kan gaan leiden, u bent niet langer de enige eigenaar of verspreider. Wat u deelt kunt u niet meer ongedaan maken.

Hoe ga je verantwoord om met sociale media?

De school heeft afspraken over het gebruik van sociale media in de gedragscode vastgelegd. Het uitgangspunt is dat iedereen op school zich, zowel online als offline, aan dezelfde gedragsregels houdt. Wilt u iets delen via sociale media, vraagt u zich dan steeds af in welke rol u dat doet en wat de afspraken hierover zijn.

Meer weten? Lees de publicatie ‘Sociale media en schoolmedewerkers: de valkuilen.’ 

Sociale media in de klas en mediawijsheid

Om goed met sociale media om te gaan op school heeft u mediawijsheid nodig. Iemand is mediawijs als hij zich online kritisch en bewust gedraagt. En als leraar draagt u deze vaardigheden ook over op uw leerlingen. Mediawijsheid helpt u zich bewust te zijn van zowel de valkuilen als voordelen van sociale media. Gaat er toch iets mis? Meld dit dan bij uw leidinggevende of ITS, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Sociale media in het onderwijs

Het verantwoord inzetten van sociale media in het onderwijs leert u vooral via nieuwe vaardigheden, zoals digitale geletterdheid en mediawijsheid. Meer weten over mediawijsheid en sociale media, lees hier verder:

De AVG en sociale media

Ouders beslissen over de privacy van hun kinderen als zij jonger zijn dan 16 jaar. De AVG stelt dat ouders in een aantal gevallen toestemming moeten geven als hun kind gebruik maakt van bepaalde digitale diensten, zoals sociale media en apps.

Wilt u deze digitale diensten in de les met leerlingen gebruiken, dan is hiervoor vooraf apart (per app of dienst) toestemming nodig van de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) van leerlingen jonger dan 16 jaar. Houd er dus rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de snelheid waarmee u deze diensten kunt inzetten. Voor het gebruik van bepaalde digitale leermiddelen rondom onderwijsmethoden gelden andere regels. Hiervoor sluit de school aparte verwerkersovereenkomsten af om de privacy van de leerlingen en de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

ITS biedt trainingen over sociale media op school en adviseert ook over oplossingen voor verantwoorde toegang. Neem gerust contact op.