FF Offline!

Het bordspel FF Offline! brengt ouders, docenten en leerlingen met elkaar in gesprek over sociale media

Het bordspel FF Offline! brengt ouders, docenten en leerlingen met elkaar in gesprek over sociale media. Daarbij gaat het niet om goed of fout, maar vooral om bewustwording, uitwisseling en het delen van ervaringen.Wij kunnen deze activiteit organiseren als teambijeenkomst voor docenten, als gastles voor bovenbouwleerlingen in het primair onderwijs en als ouderavond voor ouders van leerlingen in het primair onderwijs.